Oferta educativa

Infantil - Primària i Secundària

Som un centre de dues línies de P3 fins a quart d'ESO. No obstant, conjunturalment, tenim el curs de cinquè triplicat.
A secundària els grups estan junt en un entorn de codocència.
 
El centre està organitzat per cicles:
 
- Educació infantil de 3 a 6 anys
- Primer cicle de primària de 6 a 9 anys
- Segon cicle de primària de 9 a 12 anys
- Primer cicle d'ESO de 12 a 14 anys
- Segon cicle d'ESO de 14 a 16 anys
 
A cada nivell hi ha un coordinadors de cicle.
 
CONTACTE:
 
 

PREMIS OBTINGUTS PEL CENTRE

Premi Nacional de Catalunya

Premi Cercle d'economia

Premi del CNICE als millors materials educatius de l'estat espanyol

Premi Marta Mata

Premi Baldiri Reixac

 

Hi ha 108 convidats/des i cap membre en línia