El punt de vista o angulació

Associa la definició amb la imatge corresponent.