Tipus de plans. II

Associa la definició amb la imatge corresponent.