Tipus de plans. I

Associa la definició amb la imatge corresponent.