Equip directiu

 

Direcció Cap d'estudis ESO Cap d'estudis INF-PRI Adjunt cap d'estudis ESO  Secretaria Cap de la diversitat  
           
Josep Maria Esteve Gibert Laura becerra Serrano Imma Masana Llorca Anna casas Gimeno  Anna Guilera Rico Glòria Cid Castillo  

 

Hi ha 159 convidats/des i cap membre en línia