Equip directiu

 

Coordinadora pedagògica ESO Cap d'estudis ESO Secretaria Direcció

 Cap d'estudis INF-PRI

Coordinadora pedagògica INF-PRI Cap d'estudis adjunt 
             
Sandra Ferrer Pérez Montse Casulleras Marquès Anna Guilera Rico  Jose David Martínez Sánchez  Glòria Cid Castillo Noemi Morales Duarte  Ramón Sanza Porcar 

 

Hi ha 93 convidats/des i cap membre en línia