Texos dels aprenents

Aquest és un espai per poder penjar textos, contes, poemes, comentaris, notícies o qualsevol altra escrit que li proposeu al vostre docent.

Per fer-ho simplement s'ha d'identificar i el vostre/a mestre/a o professor/a el penjarà, doneu-li per escrit.

Hi ha 36 convidats/des i cap membre en línia